Seguiment de l’estat ecològic i de la biodiversitat

S’incia un seguiment ecològic on es duen a terme mostrejos de flora, vegetació, sòls i hàbitat per tal de poder comparar l’efecte de les actuacions de conservació i restauració sobre els bioindicadors i l’estructura i funcionalitat de l’hàbitat.

Llegir més

Web del projecte

Es posa en marxa la primera versió del web i l’adreça de correu del projecte Life Alnus.

Llegir més

Reunió del comitè d’experts

Segona reunió del projecte, primera reunió amb el monitor del projecte i presentació del projecte davant del Consell Assesor d’Experts (CAE).

Llegir més

1 3 4 5 6
top