Increment de protecció jurídica de les vernedes

Durant la primavera s’han realitzat reunions i grups de treball amb la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) i Direcció General de l’Aigua del MAGRAMA, que juntament amb el Departamanet de Territoi i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, formen el grup de treball de les administracions hidràuliques i ambientals per la millora jurídica dels bosocos al·luvials. L’objectiu d’aquest grup de treball és millorar la protecció de l’hàbitat mitjançant les eines jurídiques a l’abast, com són la Directiva Hàbitats i les reserves fluvials que emanen de la Llei d’Aigües.

Accions relacionades:

top