Planificació de les accions de restauració de les vernedes

S’estan finalitzant models estadístics que permeten optimitzar la presa de decisions per a les accions de conservació. Aquests models es basen en una metodologia innovadora de modelització multifactorial (planificació sistemàtica), dirigida per l’equip del Dr. Virgilio Hermoso (CTFC). Aquests models seleccionen les opcions més eficients a unes preguntes plantejades prèviament, com per exemple on és més eficient la erradicació d’espècies invasores, la desfragmentació de l’hàbitat o la implementació de noves vernedes.  Utilitzen com a informació de base, tota la cartografia i dades en continu elaborades a l’acció A1 per MN Consultors, amb el suport dels altres socis del projecte.

Els models de planificació sistemàtica són un pas previ per a la realització dels Plans de restauració i conservació de les vernedes a les 3 conques del projecte: Segre, Ter i Besòs.

La imatge mostra el mapa de distribució de les vernedes a Catalunya elaborada pel Life Alnus, informació de inèdita que ha servit de base per a la realització dels models.

Accions relacionades:

top