Fem les activitats educatives del projecte

Hem fet les activitats educatives del projecte LIFE ALNUS, on hem descobert els secrets dels boscos del riu Congost a Can Cabanes amb els estudiants de secundària de Granollers, i les actuacions de restauració a les basses de Gallissà amb els alumnes de l’escola Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya.

Llegir més

Regulació de l’ús públic en zones de ribera

Amb l’objectiu de complementar localment les accions del projecte LIFE ALNUS, una de les accions contemplades és la regulació dels usos recreatius entorn als espais fluvials, millorant la governança de l’hàbitat a llarg termini, amb l’objectiu de regular les pressions sobre els espais de ribera. En el cas del Ter a Osona, riu que transcorre […]

Llegir més

Han començat les aules de debat

El passat divendres 25 de setembre es va dur a terme la primera de les cinc aules de debat que va tractar el tema de la Custòdia fluvial per a la conservació de riberes que poden emprendre’s des del sector privat. Aquestes aules de debat tenen l’objectiu d’aconseguir la màxima transferència dels resultats del projecte a un […]

Llegir més

Reunió anual de coordinació del projecte

El passat 15 de setembre vam fer la reunió anual de coordinació del LIFE ALNUS, on totes les entitats sòcies del projecte vam posar en comú l’estat de cadascuna de les accions.

Llegir més

Fem mostreigs a Bellver de Cerdanya i al Congost

Del 7 al 9 de setembre hem estat fent mostrejos d’hàbitats, macroinvertebrats i peixos a les illes del Segre i al canal de sortida de les basses de Gallissà, espais emmarcats dins del projecte. Les illes del Segre, són de les més diverses i extenses del país, amb una biodiversitat molt notable. Estan formades principalment […]

Llegir més

Hem presentat el protocol de fusta morta del projecte al XI Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua

El passat 7 de setembre va tenir lloc la nostra comunicació en l’onzè Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua, dut a terme de forma telemàtica, on vam explicar les nostres “Propostes de gestió de la fusta morta en el domini públic hidràulic després de crescudes”. A través de la veu experta d’Eve García-Burgos, […]

Llegir més

top