Web del projecte

Al mes de maig es va publicar la primera versió del web del projecte (www.lifealnus.eu). És un web dinàmic que dóna visibilitat al projecte, a la vegada que permet veure-hi les últims novetats del projecte i veure l’evolució de les diferents accions de què consta, així com tota la informació relacionada i d’altra que s’anirà generant durant els 4 anys de duració del LIFEALNUS.

Paral·lelament, s’ha creat l’adreça de correu info@lifealnus.eu per atendre dubtes o qüestions relacionades amb el projecte. El web s’ha creat en català, castellà i anglès.

Accions relacionades:

top