ACA – Smarty Planet

Aquests widgets ens permeten tenir informació visual, a temps real, de les dades dels sensors de cabals que l’ACA té col·locats a diversos punts dins de les zones d’actuació del LIFE ALNUS.

Els dibuixos representen les seccions dels rius on estan col·locats els diversos sensors. Són dinàmics, cosa que permet veure pràcticament en directe l’evolució dels cabals, el nivell de l’aigua i la tendència de les darreres 24 hores, en cinc punts dins del projecte. Això ens aporta moltes dades que ens ajuden a veure les variacions, crescudes i crescudes excepcionals que pateixen els espais fluvials estudiats.

top