Tram pilot del riu Congost (Conca del Besòs a Granollers)

S’inicia una primera fase del treballs per afavorir la recuperació de la verneda a Granollers. Els treballs desenvolupats en aquesta fase han estat:

  • Enderrocar les 5 travesses de formigó que condicionaven la llera baixa i suposaven un obstacle per a la mobilitat de la fauna aquàtica, especialment els peixos.
  •  Endarrerir la protecció d’escullera que protegeix els fonaments dels murs de la canalització per duplicar l’amplada de llera baixa. D’aquesta manera augmenta significativament la llibertat del canal d’aigües baixes i amb els aiguats el riu podrà generar una morfologia fluvial molt més rica i diversa, amb meandres, gorgs, ràpids, etc. Això afavoreix la biodiversitat i la recuperació de la verneda.
  • Eliminar més de 400 m2 de canyes i altres espècies de flora invasora que comprometen la recuperació de l’hàbitat.
  • Efectuar plantacions de verns i 10 altres espècies pròpies de l’hàbitat, amb un total de 190 unitats o plantes. Aquesta zona és especialment favorable per a la verneda perquè l’existència d’antigues mines fa que sigui rica en aigües subsuperficials.
  • Retirar diversos metres cúbics de deixalles i altres elements aliens al medi natural.
  • Realitzar una sembra de llavors de herbàcies autòctones

Accions relacionades:

top