Han començat les aules de debat

El passat divendres 25 de setembre es va dur a terme la primera de les cinc aules de debat que va tractar el tema de la Custòdia fluvial per a la conservació de riberes que poden emprendre’s des del sector privat.

Aquestes aules de debat tenen l’objectiu d’aconseguir la màxima transferència dels resultats del projecte a un públic especialitzat.

Des del LIFE ALNUS, amb l’ajuda d’ARC Mediació, vam convidar diverses entitats relacionades amb la custòdia fluvial perquè, a través de vies telemàtiques, es generés un debat entorn als reptes que suposa la custòdia fluvial, jurídic-legal, de conservació i de relacions amb la propietat privada, així com els criteris tècnics que s’apliquen a l’hora de fer una restauració en terrenys privats, dificultats d’arribar a acords amb entitats privades, gestió que es fa de les pastures en els trams fluvials, responsabilitat subsidiària que sovint la propietat atribueix als acords de custòdia quan es produeixen aiguats i crescudes amb impacte sobre les riberes del tram fluvial custodiat, etc.

Els objectius de l’aula serien bàsicament, la intenció de concretar els elements que calen per reforçar la sostenibilitat en el temps dels acords de custòdia amb l’objectiu de conservar les riberes, integrant en la gestió els episodis de crescudes i formular una proposta de decàleg que inclogui les principals recomanacions a l’hora de gestionar els acords.

Entre els diversos temes tractats, dos d’ells van generar un gran debat i alhora consens. Un d’ells és l’atermenament del Domini Públic Hidràulic (DPH). En relació al canvi climàtic cal també vigilar alguns efectes “perversos” que s’han viscut aquests darrers anys. Per exemple, el temporal Gloria i les situacions d’emergència climàtica han estat l’ocasió i l’excusa per fer algunes actuacions d’urgència al espais fluvials que han esdevingut autèntiques barrabassades, segons comenten les entitats de custòdia. L’emergència climàtica no pot donar impunitat per fer qualsevol cosa sense complir uns mínims de qualitat de la intervenció i de transparència.

 

Accions relacionades:

top