E2. Transferir tècnicament els resultats, de l’àmbit local a l’europeu

Aconseguir la màxima transferència dels resultats del projecte a un públic especialitzat, mitjançant jornades tècniques, aules de debat, workshops, publicacions i networking amb altres projectes.

Han començat les aules de debat

El passat divendres 25 de setembre es va dur a terme la primera de les cinc aules de debat que va tractar el tema de la Custòdia fluvial per a...


top