C3. Projectes i experiències pilot

Implementar 4 projectes pilot amb caràcter demostratiu en trams fortament alterats i degradats. Aquests presentaran solucions a les problemàtiques a escala regional i que molt sovint requereixen de tècniques complexes. Els 4 projectes estan dissenyats per abordar problemàtiques específiques de cada tram tipus.

Treballs a les basses de Gallissà

Aquests dies continuem els treballs del projecte Life Alnus a les basses de Gallissà. S'han fet diverses accions.


top