Planificació Acció C3 a les riberes de l’Alt Segre

ACCIÓ C3

El passat dilluns 5 de març hi va haver una reunió a La Pedrera per planificar les línies generals d’actuació d el’acció C3.1  “Restauració dels boscos al·luvials en les riberes de la ZEC Alt Segre”.

Aquesta acció consisteix en Implementar 4 projectes demostratius i experimentals en trams fortament alterats del Segre, ter i Besós que requereixin tècniques complexes, proporcionant solucions per les principals problemàtiques de l’hàbitat en l’arc mediterrani.

Accions relacionades:

top