Restitució de l’hàbitat fluvial a Granollers

A finals d’aquest any i principis del 2019 es duran a terme a Granollers un conjunt d’actuacions que s’emmarcaran dins del projecte pilot C.3.2, de restitució de l’hàbitat de la verneda en trams altament modificats. Les actuacions es realitzaran en 5 punts en concret, segons mostra el mapa adjunt: zona del Lledoner (punt 1) ; Ponent (2); Parc Firal (3); Palou (4) i EDAR (5), i seran les següents:

  • Alliberament fluvial del riu Congost: Es pretén incrementar la naturalitat hidromorfològica al riu Congost evitant un traçat totalment rectilini. Això afavorirà la creació de nous microhàbitats i l’increment de la diversitat biològica.
  • Millora de la connectivitat ecològica longitudinal, mitjançant l’eliminació de la part central d’algunes travesses de formigó presents a la llera.
  • Recuperació de l’hàbitat de la verneda. Es realitzaran 16 nuclis de bosquines dispersos per tot l’àmbit del projecte, dels quals n’hi haurà un que serà de majors dimensions i es situarà a la zona del Parc de Ponent (punt 2).
  • Consolidació i millora ecològica de marges erosionats.

El pressupost total dels treballs és de 124.555 €, els quals també inclouen les despeses de manteniment que s’aniran realitzant durant els 2 anys següents.

Plànol de les actuacions a Granollers

Riu Congost al seu pas pel terme municipal de Granollers

Riu Congost a la zona de l’EDAR de Granollers.

Accions relacionades:

top