S’inicien treballs a les Basses de Gallissà (Bellver de Cerdanya)

Aquest mes de setembre s’han iniciat les feines a les Basses de Gallissà, per tal de restituir les condicions ecològiques que permetin la recuperació del bosc de ribera. La zona, tot i estar a tocar del riu, hi estava desconnectada per la ubicació de les motes que confinen el riu, i no  deixen inundar les zones adjacents en els moments de major crescuda estacional. Aquestes crescudes ajuden a mantenir el nivell freàtic alt i a portar nutrients i sediment al terreny, bàsics per la supervivència del bosc de ribera, que té l’efecte de laminar i baixar la velocitat del flux d’aigua en cas de grans avingudes, a banda de retenir el sediment i fer que l’aigua no tingui tanta capacitat transportadora. És a dir, el bosc de ribera actua com a esmorteïdor dels efectes de les grans avingudes.

Les feines consistiran en la retirada de les motes i la connexió del riu amb les tres basses de la zona, amb un flux d’aigua semi-permanent que contribuirà a elevar el nivell freàtic i serà permeable al pas de peixos, pel que milloraran les condicions ecològiques i la naturalització de l’espai. Al voltant d’aquestes zones s’hi plantaran verns, salzes, freixes i pollancres per permetre la proliferació del bosc de ribera. Aquestes actuacions han de servir de model per poder extrapolar-les a altres zones amb problemàtiques similars.

Accions relacionades:

top