Conseqüències del temporal a les Basses de Gallissà

Durant els dies 19 i 23 de gener, va tenir lloc un temporal que va causar fortes nevades i pluges que van afectar a la major part de Catalunya.

Concretament el riu Segre va patir un increment de cabal important. A la zona de les Basses de Gallissà (Bellver de Cerdanya), aquest augment va fer que el riu sobrepassés el primer tram de mota que s’havia enretirat amb les feines pilot realitzades dins del LIFE Alnus.

L’aigua va traspassar el nivell de la mota i va circular pel camí, aportant sediment i restituint la dinàmica fluvial natural. Aquest fet demostra que la connectivitat ecològica (hidràulica, sedimentària i biològica) entre el riu i la ribera ha augmentat.

També cal destacar que va circular un gran volum d’aigua pel canal obert. Tota aquesta aigua juntament amb la que va entrar per la mota, aporta sediments i nutrients, i s’infiltra al terreny. Això permet la recuperació del nivell freàtic, que al seu torn crea les condicions perquè s’hi pugui desenvolupar el bosc de ribera.

En resum, la zona de ribera fluvial torna a relacionar-se amb el riu.

Accions relacionades:

top