C3. Implementar 4 projectes demostratius en trams fortament alterats i que requereixin tècniques complexes, proporcionant solucions per a les principals problemàtiques de l’hàbitat en l’arc mediterrani

top