C3. Projectes i experiències pilot

Implementar 4 projectes pilot amb caràcter demostratiu en trams fortament alterats i degradats. Aquests presentaran solucions a les problemàtiques a escala regional i que molt sovint requereixen de tècniques complexes. Els 4 projectes estan dissenyats per abordar problemàtiques específiques de cada tram tipus.

top