A3. Disseny de plans de restauració i conservació de l’hàbitat per a cada conca

Elaboració d’una estratègia de restauració per a cada conca (Besòs, Ter, Segre) i unes directrius d’execució d’aquesta conservació a través dels plans de conca o Plans de Restauració i Conservació de l’Hàbitat. Es farà un pla per cada zona pilot i que han de permetre tenir en consideració els diferents nivells ecològics i integrar els diferents nivells de governança.

top