Hem presentat el protocol de fusta morta del projecte al XI Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua

El passat 7 de setembre va tenir lloc la nostra comunicació en l’onzè Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua, dut a terme de forma telemàtica, on vam explicar les nostres “Propostes de gestió de la fusta morta en el domini públic hidràulic després de crescudes”. A través de la veu experta d’Eve García-Burgos, Tècnica especialista del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, vam poder explicar aquest protocol com una eina que pugui oferir solucions basades en la natura des d’un enfocament innovador.

Les grans restes llenyoses influeixen en la morfologia dels rius i a processos d’erosió i retenció de sediments, creant grans àrees de sedimentació. Contribueixen a la dissipació dels efectes de les riuades al dissipar part de l’energia del flux de l’aigua i a la retenció de sòlids i partícules en suspensió. Formen part del sistema fluvial i contribueixen a la seva biodiversitat com a microhàbitats i a la retenció de carboni en el sòl. Tot i així, l’acumulació de fusta morta en els rius augmenta el risc de danys a infraestructures (com ponts i preses) i de causar un augment dels desbordaments.

Per avaluar els possibles efectes en la geomorfologia dels rius, és important entendre la distribució de la fusta en els rius, moviments i temps de permanència en el seu lloc.

Entendre la dinàmica de mobilització de la fusta morta en riberes i lleres fluvials, permetrà elaborar orientacions de com gestionar-la per mantenir o potenciar la dinàmica ecològica dels rius i, a la vegada, disminuir els riscos per les infraestructures. Aquesta necessitat és prioritària, especialment, en els casos de grans cúmuls de fusta morta produïda per les crescudes extraordinàries on, com a mesura de gestió, se sol procedir amb la seva retirada sistemàtica, sense atendre a criteris ecològics per preservar-la allà on no suposi un risc significatiu per les infraestructures fluvials.

Arrel de la gran quantitat d’arbres tombats i fusta morta mobilitzada i acumulada per les crescudes d’octubre de 2018 i gener de 2020 (temporal Gloria) en les conques internes de Catalunya, des del LIFE ALNUS es proposa realitzar un seguiment de la fusta morta a la conca del riu Ter, amb els objectius següents:

  1. Saber si la fusta morta s’incorpora a l’estructura del llit del riu, creant (a petita escala) nous espais de làmina d’aigua, cascades, piscines, refugis…
  2. La capacitat de desplaçament que tenen els rius, depenent dels volums, de cada peça marcada.
  3. Temps que trigarà a desplaçar-se i distància del desplaçament.
  4. Obtenir informació dels possibles riscos que pot causar el desplaçament d’aquesta fusta morta (mides, cúmuls/amuntegaments…).
  5. Quantificar microhàbitats que es formen a la fusta morta en funció de la seva tipologia (en peu, tombada, grau de descomposició, etc.).

Accions relacionades:

top