1100 kilòmetres estudiant vernedes

El Life Alnus es un projecte pioner i demostratiu a escala Europea que proposa desenvolupar i aplicar per primera vegada estratègies de conservació dels boscos al·luvials que responguin a les unitats i nivells d’organització que gobernen l’ecologia dels ecosistemes fluvials. Això suposa abandonar estratègies clàssiques de conservació de l’hàbitat basades en la conservació d’un cert nombre de mostres o representacions dels mateixos, habitualment aïllades espacialment entre si. En el seu lloc, seran implementats nous enfocaments que considerin la lògica funcional -en xarxa- del continu fluvial, i les conques com a unitats i nivells jerarquitzats d’integració de processos ecològics: la conca com a unitat de gestió, i la restitució del continu fluvial com a estructura funcional.

Aquesta estratègia serà implementada a tres de les grans conques hidrològiques que conformen el territori català (alt Segre, Ter i Besòs), el qual exigeix comprendre amb detall l’estructura espacial actual dels seus boscos de ribera. Per aconseguir-ho, membres de l’equip del projecte Life portaran a terme duran els pròxims 5 mesos, treballs de prospecció i estudi en continu de tota la principal xarxa fluvial d’aquestes conques, que es tradueix en l’anàlisi sobre el terreny de més de 1000 quilòmetres lineals d’espais fluvials i la execució dels posteriors treballs de gabinet mitjançant la fotointerpretació i tecnologies SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).

Els treballs busquen obtenir una cartografia de la xarxa fluvial de les conques pilot a través de la qual es realitzi un inventari de l’estructura i les principals característiques ecològiques dels dominis riparis i dels seus boscos al·luvials.

Aquests treballs son de major precisió i complementen als que s’han dut a terme des del passat juliol. La seva finalització està prevista pel febrer de 2018.

  

Accions relacionades:

top