E1. Difusió del projecte de manera general i sensibilització del públic

top