E1. Difusió del projecte de manera general i sensibilització del públic

Aconseguir la màxima visibilitat del projecte a un públic general, mitjançant web, xarxes socials, newsletters, exposició itinerant, activitats d’educació ambiental i la publicació d’un llibre divulgatiu.

top