Comunicat per a la preservació de les vernedes i els boscos de ribera

En el mes d’abril i aprofitant els darrers episodis de crescuda dels rius, on els boscos de ribera han estat en primera plana d’actualitat, s’ha emès un comunicat consensuat entre els diferents socis del projecte LIFE ALNUS on es defineixen els objectius del projecte i es recullen tots els debats interns, replantejaments i noves maneres de gestionar i tractar la vegetació de ribera, així com les principals idees i línies de gestió i millora que des del projecte es proposen.

Clica aquí per llegir el comunicat

 

Accions relacionades:

top