Arrenca l’exposició itinerant del Life Alnus

S’ha instal·lat l’exposició itinerant “Els boscos del riu, els grans desconeguts”, que recull en 8 plafons interactius els objectius del projecte europeu Life Alnus.

Des d’avui 29/11/19 fins el 07/01/20 estaran exposats a la facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic.

L’exposició té com a finalitat donar a conèixer els boscos del riu o de ribera, que tot i ser uns dels boscos amb major biodiversitat, són uns grans desconeguts per a la majoria de la població.

Aquests boscos aporten molts avantatges en quant a la regulació dels rius, mitigació de crescudes i dels seus efectes, qualitat de les aigües, i són l’hàbitat d’una gran biodiversitat amb un alt valor paisatgístic. No obstant, la seva situació en zones planes i accessibles ha fet que moltes vegades els diferents usos agrícoles, urbans o industrials, els hagin guanyat terreny, degradant-los i fent-los desaparèixer.

En els boscos existents es regulen els cursos fluvials amb un seguit de preses, rescloses, esculleres o motes, provocant que les petites crescudes estacionals del riu que inundaven temporalment aquests boscos pràcticament hagin desaparegut. Aquestes inundacions aporten nutrients i fan pujar el nivell freàtic, pel que si desapareixen, les condicions ecològiques necessàries per la seva bona salut són cada vegada més difícils de trobar.

A l’exposició es detallen quines són les principals problemàtiques que presenten aquests boscos, i quines accions es poden fer per part de la ciutadania per millorar la seva situació, comparant la distribució de l’hàbitat actual i la que podria arribar a assolir. Finalment es detallen les zones i les actuacions pilot que s’han executat per millorar les condicions ecològiques que permetin al bosc de ribera recuperar el seu hàbitat.

Accions relacionades:

top