Iniciada la primera fase d’accions d’educació i sensibilització ambiental

Durant l’últim trimestre del curs 18 -19, s’han iniciat les proves pilot d’educació i sensibilització ambiental dins el projecte LIFE ALNUS, amb 4 grups de 1er d’ESO de l’Institut del Ter de Manlleu. L’objectiu és donar a conèixer i descobrir les funcions del bosc de ribera.

Es va realitzar una sortida al riu, on els alumnes van fer una activitat didàctica consistent en el càlcul simplificat de dos índexs biològics: el QBR -qualitat del bosc de ribera- i IHF -índex d’hàbitat fluvial. També es va fer un recorregut fluvial per identificar els trets característics de la vegetació de ribera, i descobrir altres elements de la biodiversitat fluvial. Finalment, es van fer dos experiments per entendre els efectes del bosc de ribera sobre la qualitat de l’aigua, i com protegeixen les riberes de l’erosió fluvial. Tots els alumnes comptaven amb un petit dossier didàctic que els va permetre recollir les observacions i el treball realitzat durant el taller.

Accions relacionades:

top