Nou material educatiu del Life Alnus

Ja hi ha disponible el nou quadern educatiu desenvolupat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-UVic-UCC en el marc del projecte LIFE ALNUS, que permet fer una descoberta del bosc del riu per mitjà d’activitats creatives, pràctiques i variades en un format de revista juvenil.

Aquest nou material educatiu té un disseny molt visual i divertit, pensat especialment per a alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle d’ESO. Permet fer una descoberta del bosc del riu amb el grup-classe i també es pot fer servir de manera autònoma. El  format s’ha adaptat a la nova situació provocada per la pandèmia de la COVID19, en què hi ha activitats que no es poden dur a terme de manera presencial i, per això, es pot seguir sense guiatge.

“Descobreix els secrets dels boscos de riu!” conté apartats amb informació sobre què és i què fa el projecte LIFE ALNUS per a protegir i millorar els boscos de ribera i, molt especialment, les vernedes dels rius de Catalunya. Exposa de manera gràfica l’estat de regressió que pateixen els verns a les conques mediterrànies i, sobretot, explica les funcions ambientals d’aquests boscos, per exemple, en relació a la millora de la qualitat de l’aigua i la protecció que ofereixen envers l’erosió fluvial. El quadern té altres activitats més pràctiques, com la identificació de les espècies principals de la vegetació de ribera, mitjançant una clau dicotòmica, i activitats de redacció i reflexió. Tot plegat,  amb l’objectiu que aquells que el llegeixin puguin entendre la gran importància que tenen els boscos del riu i convidar els nois i noies a cuidar-los i protegir-los.

A banda d’aquest nou dossier educatiu, també s’ha preparat una làmina divulgativa pensada per a un públic familiar. Es tracta del dibuix d’una verneda on es poden identificar les espècies principals que la caracteritzen. A més, a la banda del darrera de la làmina també hi ha una sèrie d’activitats infantils complementàries, de passatemps.

Podeu trobar aquests materials a  https://lifealnus.eu/recursos/materials/

Accions relacionades:

top