Treballs silvícoles de millora del bosc de ribera a la Riera de Vallforners de Cànoves i Samalús

26 de novembre de 2021

En el marc de les actuacions de l’acció C2 Treballs silvícoles de millora de l’hàbitat a la conca del Besòs, s’han impulsat diverses accions coordinades per l’Ajuntament de Granollers i el Consorci del Besòs-Tordera per tal d’actuar sobre un tram molt concreta de la riera de Vallforners al seu pas per Cànoves.

Els tractaments, concretament, s’han fet per a l’eradicació d’espècies al·lòctones invasores, com la robínia (Robinia pseudoacacia), l’anellat d’arbres de grans dimensions, principalment plataners (Platanus x hispanica) i la retirada, mitjançant la tala i tècniques de poda d’alçada, de diversos peus de robínia i plataner, per tal de prioritzar les espècies de ribera presents, com ara el verns (Alnus glutinosa). Els treballs han sigut efectuats per l’empresa Virens de Cardedeu i les restes d’aquests treballs han sigut aprofitats per les propietats que, de bon grat, han cedit el permís per a poder efectuar aquestes actuacions dins de les seves propietats.

Una fracció petita de la brancada més gruixuda d’aquests treballs, servirà per la construcció de refugis de fauna, concretament per a llúdrigues, en diversos punts del riu Congost.

top