Es signa un conveni de custòdia fluvial

L’ACA i els ajuntaments de Canovelles, les Franqueses del Vallès i Granollers han signat un conveni de custòdia fluvial que es desplegarà en més de 106 hectàrees del riu Congost, part de les quals està dins del projecte Life Alnus.

L’objectiu és protegir i desenvolupar l’ecosistema aquàtic i contribuir a l’assoliment dels objectius fitxats en el projecte europeu.

S´hi faran accions de restitució, de protecció de les vernedes, de manteniment, difusió i educació ambiental.

Accions relacionades:

top