A2. Acords de custòdia amb propietaris de zones de ribera

Establir acords de col·laboració i autoritzacions pertinents amb els diferents agents implicats a nivell públic i privat. Dissenyar plans de restauració i conservació de l’hàbitat per a cada conca.

top