C1. Increment de la protecció física i jurídica de l’hàbitat

Incrementar la protecció jurídica de l’hàbitat de forma ininterrompuda en tot el curs de la xarxa fluvial. Incrementar l’espai potencial per a l’hàbitat a escala regional dins i fora de la Xarxa Natura 2000, coordinant les diferents administracions hidràuliques (ACA, CHE) i l’ambiental (DTS) per establir nous patrons de governança.

top