Comencen les obres a l’àmbit de l’Illa de les Gambires i del Sorral a les Masies de Voltregà

3 de gener de 2022

Un dels projectes demostratius més grans del projecte LIFE ALNUS ha començat a caminar definitivament cap a la seva execució. Després de mesos i anys treballant una proposta tècnicament complexa i altament innovadora, almenys a casa nostra, el projecte arriba al moment decisiu de la seva execució.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat les obres per a la restauració de l’espai fluvial de les Gambires i l’illa del Sorral, en un tram de quatre quilòmetres de la llera del riu Ter, al seu pas pels municipis de Torelló i les Masies de Voltregà, a la comarca d’Osona. Els treballs iniciats suposaran una inversió propera als 450.000 euros, consistents en actuacions de restauració hidromorfològica, d’acord amb els objectius plantejats en el projecte Life Alnus, del qual l’ACA hi participa com a soci.

Les actuacions relatives a l’illa de les Gambires, on el Ter es divideix de manera natural en dos braços, consisteix en l’aportació de graves al canal principal del riu per compensar la seva manca i afavorir la sobreelevació de la làmina d’aigua, perquè així l’aigua circuli també pel canal secundari. Això farà possible que millori la connexió hidrològica de la illa de les Gambires i es puguin recuperar vernedes, hàbitat d’interès comunitari prioritari, actualment en regressió, alhora que s’actuarà sobre la vegetació, eliminant les espècies exòtiques presents a l’illa.

Pel que fa a les mesures previstes a l’illa del Sorral, aquestes consistiran en la demolició de la passera i descompactat del camí d’accés, aportar i redistribuir graves d’aigües amunt a aigües avall donat el funcionament de trampa de sediments de la passera.

En l’actual període de planificació (2016-2021) que impulsa l’ACA, i on s’estan destinant 8,7 MEUR en mesures per actuacions de recuperació de la morfologia fluvial i les riberes a les conques internes de Catalunya, podem comentar que aquesta actuació concreta al Ter suposa una obra de restauració i rehabilitació hidromorfològica de gran envergadura i que genera un precedent molt important en la replicació d’aquest tipus d’actuacions en altres racons del territori gràcies al tercer cicle de planificació (2022-2027), es  preveu destinar més de 44 MEUR per a la restauració hidromorfològica en conques internes de Catalunya.

top