Acords de custòdia en finques privades amb vernedes

El projecte Life Alnus compta amb acords signats o en curs amb propietaris privats al riu Ter per a la conservació de les vernedes i la seva biodiversitat per un període de 10 anys, prorrogables. Aquests acords han de permetre l’arealitzaió de les accions de conservació del projecte, i inclouen l’autorització de la propietat per a realitzar estudis ecològics de la finca, portar a terme projectes de restauració de les riberes de forma compatible amb altres possibles usos i realitzar un seguiment de l’acord conjuntament amb la propietat.

Accions relacionades:

top