Jornada LIFE ALNUS en el marc de les Jornades Naturalistes d’Osona

2 d’abril de 2022

Amb l’inici de les obres de l’actuació C3. Restauració de rius fortament incidits o modificats geomorfològicament, al riu Ter al seu pas per Torelló i les Masies de Voltregà, en el marc de les Jornades Naturalistes d’Osona, s’ha promogut una visita tècnica de camp per seguir donant a conèixer, comunicar i explicar la importància de la recuperació hidromorfològica com a base per a la recuperació de la dinàmica de tot el sistema fluvial i ripari de la conca del Ter.

Una desena de persones van acompanyar a la delegació del LIFE ALNUS (CTFC i CERM) i la direcció d’obra (ENGHYDRA) al llarg de l’àmbit d’actuació de les obres. Allà es repassaren les tècniques i accions que permetran la reconnexió de l’illa i l’antic braç secundari, amb el riu Ter.

El “Projecte de Rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espadamala de Baix (Torelló), incloent l’Illa del Sorral (les Masies de Voltregà), al riu Ter” consisteix en l’actuació en un tram de gairebé 4 km del riu Ter, mitjançant actuacions de recuperació de la morfologia, la connectivitat i les ribes i riberes a la conca del Ter; potenciant així la conservació de a escala regional i europea de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari amb codi 91E0* (boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior) mitjançant la seva restauració i millora, d’acord amb els objectius del projecte LIFE-ALNUS.

top