Acords i autoritzacions amb propietats de boscos de ribera

Febrer i març de 2022

Per tal d’iniciar les obres de l’acció C2. Mesures silvícoles de restauració de les vernedes, amb l’objectiu de millorar l’estructura i la qualitat ecològica de les vernedes més estratègiques de la conca del Ter, mitjançant treballs silvícoles i d’eliminació d’espècies invasores, així com reintroduir l’hàbitat en trams desestructurats o extingits en el passat i així millorar la connectivitat de l’hàbitat, hem reemprès els contactes amb diverses propietats arran de riu per tal de que ens permetin l’accés a les seves finques i ampliar, així, la millora i protecció dels boscos de ribera en prop de 120ha al llarg del riu Ter.

top