E2. Transferir tècnicament els resultats, de l’àmbit local a l’europeu

top