C4. Regulació de l’ús públic de les riberes

Complementar localment les accions anteriors regulant els usos recreatius i millorant la governança de l’hàbitat a llarg termini, amb l’objectiu de regular les pressions sobre les riberes.

Regulació de l’ús públic en zones de ribera

Amb l’objectiu de complementar localment les accions del projecte LIFE ALNUS, una de les accions contemplades és la regulació dels usos recreatius entorn als espais fluvials, millorant la governança...


top