C4. Regulació de l’ús públic de les riberes

Complementar localment les accions anteriors regulant els usos recreatius i millorant la governança de l’hàbitat a llarg termini, amb l’objectiu de regular les pressions sobre les riberes.

top