D3. Calcular l’impacte en les funcions ecosistèmiques d’àmbit local

Aquesta acció complementa les accions específiques de seguiment i permet avaluar l’impacte sobre les funcions ecosistèmiques de les zones d’actuació. Es faran avaluacions de l’estat de conservació de les diferents espècies, de l’hàbitat, de la fauna silvestre, l’impacte sobre la producció fustanera, la capacitat de segrest de carboni, la filtració de contaminants en aqüífers i la regulació del cicle hidrològic. També es calcularà la reducció de l’impacte visual, la retenció de sediments i l’atenuació d’inundacions, així com l’increment de les interaccions culturals amb l’hàbitat.

Re-inici de mostrejos

S’han re-iniciat els mostrejos  d’hàbitats, macroinvertebrats aquàtics i peixos.


top