F2. Reunions de funcionament

Enfocada a organitzar totes les reunions de funcionament del projecte i assegurar la correcta coordinació de tot l’equip del LIFE Alnus a través de trobades presencials i a distància.

top