F3. Pla After-LIFE

Té per objectiu garantir la continuïtat del projecte i assegurar la transferència i replicabilitat de les accions realitzades un cop acabat el temps de finançament LIFE.

Es redactarà durant l’últim any del projecte i inclourà:

 • Presentació del projecte.
 • Estratègia d’explotació definida.
 • Recursos humans i tècnics necessaris.
 • Grups objectiu i beneficiaris.
 • Productes explotables.
 • Activitats explotables.
 • Eines explotables.
 • Definició de les xarxes d’explotació.
 • Per a cada acció, la descripció de les tasques que es faran i de quina manera s’actualitzaran.
 • Justificació de la sostenibilitat del projecte.
 • Anàlisis de la implementació del projecte a escala real (no demostrativa) i la seva viabilitat econòmica, especialment dels projectes de la acció C3

AfterLIFEPlan_LIFEALNUS_ES

top