C2. Mesures silvícoles de restauració de les vernedes

Millorar l’estructura i la qualitat ecològica de les vernedes més estratègiques de cada conca mitjançant treballs silvícoles i d’eliminació d’espècies invasores. Reintroduir l’hàbitat en trams desestructurats, o extingits en el passat i així millorar la connectivitat de l’hàbitat.

top