D1. Mesurar l’efecte de la millora de les accions de conservació

Establir el seguiment temporal dels indicadors ecològics per aconseguir els següents 4 objectius:

  • Conèixer l’estat inicial de l’hàbitat i de la biodiversitat a través de la selecció de bioindicadors.
  • Avaluar l’impacte de les accions de conservació (a nivell d’estructura ecològica, d’indicadors biològics clau i d’espècies amenaçades).
  • Obtenir informació quantitativa inicial pel disseny dels plans (acció A3) i prescripcions tècniques (C2 i C3), de comunicacions, articles i manuals (E2).
  • Permetre la seva fàcil adaptació en un seguiment post-LIFE.

Nova espècie invasora a la conca

En el marc dels seguiments botànics del projecte LIFE ALNUS a la conca del riu Besòs, s’ha detectat una nova espècie invasora encara no documentada a la conca, la...


top