D4. Consell assessor d’experts per al seguiment tècnic de les accions

Creació d’un Consell Assessor d’Experts multidisciplinar, que assessori als socis del projecte en tots els nivells d’execució i aconsegueixi un consens tècnic i científic.

Reunió del comitè d’experts

Segona reunió del projecte, primera reunió amb el monitor del projecte i presentació del projecte davant del Consell Assesor d'Experts (CAE).


top