F1. Coordinar i executar el projecte

Organització interna i seguiment administratiu i financer del projecte.

Reunió del comitè d’experts

Segona reunió del projecte, primera reunió amb el monitor del projecte i presentació del projecte davant del Consell Assesor d'Experts (CAE).


top