F1. Coordinar i executar el projecte

Organització interna i seguiment administratiu i financer del projecte.

Reunió anual de coordinació del projecte

El passat 15 de setembre vam fer la reunió anual de coordinació del LIFE ALNUS, on totes les entitats sòcies del projecte vam posar en comú l’estat de cadascuna...


Reunió del comitè d’experts

Segona reunió del projecte, primera reunió amb el monitor del projecte i presentació del projecte davant del Consell Assesor d'Experts (CAE).


top