F2. Planificar-ne i assegurar-ne la continuïtat a llarg termini segons els resultat obtinguts

top