C2. Millorar l’estructura i la funció ecològica de les vernedes més estratègiques de cada conca mitjançant treballs silvícoles i d’eliminació d’espècies invasores. Reintroduir l’hàbitat en trams desestructurats, o on es va extingir en el passat

top