D4. Consell assessor d’experts per al seguiment tècnic de les accions

Creació d’un Consell Assessor d’Experts multidisciplinar, que assessori als socis del projecte en tots els nivells d’execució i aconsegueixi un consens tècnic i científic.

top