F1. Coordinar i executar el projecte

Organització interna i seguiment administratiu i financer del projecte.

top